O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Kalorimetrická komora

K čemu slouží kalorimetrická komora?

Kalorimetrická komora slouží ke stanovení provozních parametrů lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva (krbová kamna, akumulační krby, sporáky, individuálně stavěná kamna apod.), zejména ke stanovení průběhu tepelného výkonu zařízení v rozsahu 0 až 20 kW.


Princip měření v kalorimetrické komoře

Kalorimetrická komora je tepelně izolovaný prostor, ve kterém jsou umístěna testovaná kamna. Princip měření spočívá v tom, že do komory je přiváděno potrubím známé množství studeného vzduchu, zároveň je z komory odváděn ohřátý vzduch a na základě tepelné bilance je vypočten okamžitý tepelný výkon spotřebiče. Průtok vzduchu komorou je udržován konstantní pomocí PID regulátoru a frekvenčně řízeného ventilátoru. Vnitřní povrch kalorimetrické komory je pokryt odrazivou fólií, která minimalizuje akumulaci tepelné energie do konstrukce komory.Příklad naměřených průběhů tepelného výkonu pro těžká individuálně stavěná kamna


Články týkající se problematiky

  • Ing. Petr Kubesa , Ing. Jiří Horák Ph.D., Ing. Lubomír Martiník , Břetislav Holešínský , Ivo Bartoš: Stanovení průběhu tepelného výkonu individuálně stavěných kamen, Vytápění, větrání, instalace, 2015, s. 98–101, ISSN: 1210–1389
  • Ing. Lubomír Martiník, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Antonín Šimáček, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Vendula Drastichová, Ing. Jan Koloničný, Ph.D., doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek. Zásady návrhu akumulačních kamen. TZB-info, 2014, ISSN: 1801–4399
  • Ing. Petr Kubesa , Ing. Jiří Horák Ph.D., Ing. František Hopan Ph.D., Ing. Kamil Krpec Ph.D., Ing. Lubomír Martiník: Metodický přístup k testování krbových kamen v ČR a v zahraničí – část 2, TZB-info, 2014, s. 1–15, ISSN: 1801–4399
  • Ing. Petr Kubesa , Ing. Jiří Horák Ph.D., Ing. František Hopan Ph.D., Ing. Kamil Krpec Ph.D., Ing. Lubomír Martiník: Metodický přístup k testování krbových kamen v ČR a v zahraničí – část 1, TZB-info, 2013, s. 1–15, ISSN: 1801–4399

Kontakt pro bližší informace


  Ing. Petr Kubesa tel.: 597 323 849 e-mail: petr.kubesa@vsb.cz
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign