O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Charakterizace jemných částic

Pracoviště se věnuje charakterizaci jemných prachových částic, vznikajících primárně při spalovacích procesech, ale i jiných antropogenních činnostech. Prachové částice jsme schopni vzorkovat např. z horkých spalin, okolního ovzduší, ale i z jiných typů prostředí. Ke vzorkování z prostředí s vysokou koncentrací částic jsme vybavení různými typy ředících systémů. Částice můžeme charakterizovat různými on-line měřícími systémy (početní koncentrace částic) tak i gravimetricky (hmotnostní koncentrace částic). Odebrané vzorky částic mohou být dále analyzovány v laboratoři např. pro účely stanovení chemického složení  – těžké kovy, PAHs…


 

Přístrojové vybavení (on-line charakterizace):

 • SMPS (TSI)
 • APS 3321(TSI)
 • High Resolution ELPI+ (Dekati)
 • OPS 3330 (TSI)
 • AeroTrack 9000(TSI)
 • CPC 3772, CPC 3775

Přístrojové vybavení (gravimetrická charakterizace):

 • Low pressure impactor (DLPI, Dekati)
 • PM10 impactor (Dekati)
 • Nano – ID (Naneum)
 • Naneum Aero TP250 (Naneum)
 • Tecora impactor
 • Tecora cyclone

Úprava vzorku aerosolu:

 • Aerosol diluter 3302A (TSI)
 • Aerosol diluter 3332 (TSI)
 • Rotating disc thermodiluter (TSI)
 • Ejector diluter DI-1000 (Dekati)
 • Fine particle pampler FPS-4000 (Dekati)
 • Thermodenuder (Dekati)

Kontakt pro bližší informace


  Ing. Kamil Krpec, Ph.D. tel.: 597 323 853 e-mail: kamil.krpec@vsb.cz
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign