O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Akreditovaná laboratoř

Veškeré počáteční zkoušky typu výrobku budou prováděny ve zkušební laboratoři VEC akreditované ČIA, výkonným pracovištěm právnické osoby pro autorizované činnosti. Zkušební laboratoř je vybavena nejmodernější technikou splňující a často překračující požadavky na přesnost jednotlivých měření daných harmonizovanými technickými normami a dalšími předpisy. Celý měřící systém je vybaven automatickým zpracováním dat.Zkušební laboratoř má akreditovány veškeré potřebné zkoušky pro zajišťování kompletních zkoušek typu výrobku.

Přehled osvědčení naleznete zde


Jsou to například následující zkoušky:

 • Zkouška přetížení
 • Zkouška stáložárnosti a doby hoření
 • Zkouška těsnosti
 • Stanovení tepelného výkonu
 • Stanovení účinnosti zařízení
 • Zkouška zvýšení teploty v pečicí troubě a způsobilost pečicí trouby k pečení
 • Zkouška bezpečného provozu
 • Stanovení složení spalin
 • Stanovení spalného tepla kalorimetricky a dopočet výhřevnosti
 • Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku analyzátorem CHN 628, stanovení kyslíku – dopočtem
 • Stanovení veškeré síry vysokoteplotní spalovací metodou přídavným modulem CHN 628
 • Stanovení teplot tavitelnosti popela
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign