O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Zkušebna kotlů

Zkušebna kotlů

Zkušebna spalovacích zařízení[OBRAZ_NA_SIRKU id=303]
PF 2019 – otevřít ve velkémPro potřeby výzkumu, vývoje a typových zkoušek v oblasti tepelně-energetických zařízení určených především …

více »

Realizační tým

Ing. Jiří Horák, Ph.D. tel. 597 323 869
mob.: 603 565 926
e-mail: jirka.horak@vsb.cz
Ing. Milan Dej, Ph.D. tel. 597 324 932 e-mail: milan.dej@vsb.cz
Ing. Kamil Krpec, Ph.D. tel. 597 323 853 …    

více »

Akreditovaná laboratoř

Veškeré počáteční zkoušky typu výrobku budou prováděny ve zkušební laboratoři VEC akreditované ČIA, výkonným pracovištěm právnické osoby pro autorizované činnosti. Zkušební laboratoř je vybavena nejmodernější technikou splňující a často překračující požadavky na …

více »

Zkoušení kotlů na tuhá paliva – AO 260

VŠB-TU Ostrava je autorizovanou osobou č. 260 k posuzování shody stavebních výrobků dle
NV 163/2002 Sb. Autorizace se vztahuje na teplovodní kotle spalující pevná paliva, spadající pod normy ČSN EN 303–5 a ČSN 07 0240 (* …

více »

Zkoušení lokálních topidel – NB 2078


[OBRAZ_ORIG id=282 >]VŠB-TU Ostrava je notifikovanou osobou (Notified Body) č. 2078 pro činnosti oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, kterým se stano …

více »

Laboratoř paliv

Výzkumné energetické centrum, VŠB-TUO nabízí služby v oblasti analýzy tuhých paliv, tuhých biopaliv, tuhých alternativních paliv a tuhých zbytků po spalování. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci jako Zkušební laboratoř č. 1166.3 v rozsahu zkoušek:

více »

Program zkoušení způsobilosti

Program zkoušení způsobilosti (PZZ)


Aktuální informace k PZZ 2019 naleznete na stránkách www.alme.cz

více »

Pádová trubka

Stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku – Pádová trubka


[OBRAZ_NA_SIRKU id=32>] Spalování uhlí hraje mezi primárními energetickými zdroji v České republice nezastupitelnou roli. Zejména spalováním uhelného prášku v elektrárnách a teplárnách z …

více »

Charakterizace jemných částic

Pracoviště se věnuje charakterizaci jemných prachových částic, vznikajících primárně při spalovacích procesech, ale i jiných antropogenních činnostech. Prachové částice jsme schopni vzorkovat např. z horkých spalin, okolního ovzduší, ale i z jiných typů prostředí. Ke vzor …

více »

Kalorimetrická komora

K čemu slouží kalorimetrická komora?

Kalorimetrická komora slouží ke stanovení provozních parametrů lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva (krbová kamna, akumulační krby, sporáky, individuálně stavěná kamna apod.), zejména ke stanovení průběhu tepelného výk …

více »

PF[OBRAZ_NA_SIRKU id=303]
PF 2019 – otevřít ve velkém

Vánoce se blíží, ale sníh nám taje,
v práci Jana připraví dobré Matcha čaje.
Zazpíval bych písničku, al …

více »

Reference

Reference pro oddělení Zkušebna kotlů naleznete zde

více »© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign