O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Regionální a výukové centrum REACH

O REACH centru

O pracovišti

Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti (REACH centrum) vzniklo 1. 9. 2012 za podpory VŠB – Technické univerzity Ostrava a účelové dotaci Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti“ (CZ.1.02/5.1.00/10­.09757).

Činnost „REACH centra“ je zaměřena především na poskytování poradenství a služeb v oblasti současné platné evropské a národní legislativy zabývající se chemickými látkami a směsmi a jejího zavádění do praxe – nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) a nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Další činností REACH centra je poskytování služeb v oblasti hodnocení a managementu chemických látek a dalších souvisejících problematik jako je ochrana zdraví při práci a bezpečnost práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Činnost „REACH centra“ je dále zaměřena na poskytování poradenství a služeb při zavádění normy ČSN EN ISO 50 001 (Systém managementu hospodaření s energií) do praxe.

Všechny tyto činnosti jsou vždy prováděny pro konkrétní podmínky podniků.

Realizační tým

 
 © 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign