O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Regionální a výukové centrum REACH

Implementace ČSN EN ISO 50 001

Energetický management

Energetický management nabízí komplexní řešení v oblasti hospodaření s energií a současně je řídícím procesem pro zajištění energetických potřeb. V tomto managementu je kladen důraz především na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií.

Cílem energetického managementu je zajištění hospodárného a spolehlivého provozu. Je možné jej chápat jako základní prvek v oblasti šetrného a hospodárného zacházení s palivy a energií.

Systém energetického managementu vede především k efektivnějšímu využívání energií, nižším nákladům a k nižším emisím skleníkových plynů. Základem této problematiky je definice pravomocí a odpovědností v podniku, která vede k systematické informovanosti o účinnosti a efektivnosti energetického systému a zároveň vypovídá o efektivním zavedení plánu energetického monitoringu, energetické analýzy vztahu k účinnosti a efektivnosti. Implementací energetického managementu tak vzniká účinná forma komunikace uvnitř i vně systému.

Norma ISO 50 001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování konkurenčního postavení podniku na trhu.


Norma ČSN EN ISO 50 001

International Organization for Standardization (ISO) vydala v roce 2011 nový mezinárodní standard ISO 50001 – Energy system management. Tento standard poskytuje, podobně jako dřívější ISO 16001, metodiku založenou na struktuře požadavků vedoucích ke snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání a spotřeby energie.

Systém vychází z kompletního přehledu spotřeb všech hlavních i pomocných zařízení (budovy, technologie, aj.), zlepšení sledování spotřeby při všech činnostech a určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energií.

ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií je slučitelná s normou ISO 9001 a především s normou ISO 14001. Je tedy možné implementovat systém managementu hospodaření s energií samostatně nebo i prostřednictvím existujícího systému environmentálního managementu nebo managementu kvality.


Implementace ISO 50001

Týká se Vás a Vaší společnosti zavádění normy ISO 50001? Nechejte to na nás a my Vám se vším pomůžeme a uděláme za Vás:

  • implementace normy ČSN EN ISO 50001 přímo do dané společnosti,
  • podpora, konzultační a kontrolní činnost při samotné implementaci,
  • interní auditor pro normu ČSN EN ISO 50001.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign