O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Regionální a výukové centrum REACH

Bezpečnostní listy

Tvorba bezpečnostních listů

Dle platné legislativy, konkrétně především nařízení REACH, nařízení Komise (EU) 2015/830 a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, má dodavatel chemických látek a směsí, která splňuje podmínky pro vyhotovení bezpečnostního listu, povinnost v rámci dodavatelského řetězce, poskytnout bezpečnostní list při uvedení na trh, v jazyce členského státu.

Při zpracování bezpečnostních listů se vždy řídíme platnými legislativními požadavky, dodržujeme platnou terminologii a aktuální a povinnou strukturu BL.


Expoziční scénáře

Dle nařízení REACH musí být k bezpečnostním listům nebezpečných chemických látek nebo směsí obsahující registrované látky vytvořen tzv. scénář expozice pro daná použití chemické látky.

Nevíte si rady s tvorbou expozičního scénáře? Potřebujete správně popsat dané použití látky pomocí deskriptorů použití? Nechte to na nás, my za Vás vše uděláme:


Překlady a revize bezpečnostních listů

Naší další službou v oblasti tvorby bezpečnostních listů je vytvoření profesionálního a odborného překladu bezpečnostního listu v požadovaných jazykových mutacích, jako jsou např. Aj, Nj, SK, PL, FR a mnoho dalších. Každý bezpečnostní list tvoříme, revidujeme a odborně zpracováváme jako originál.

V případě potřeby jsem schopni vytvořit BL „na počkání“, dle Vašeho příní vložit do BL logo Vaší společnosti, vodoznak.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign