O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Regionální a výukové centrum REACH

Regionální a výukové centrum REACH

O REACH centru

O pracovišti

Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti (REACH centrum) vzniklo 1. 9. 2012 za podpory VŠB – Technické univerzity Ostrava a účelové dotaci Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt …

více »

Nařízení REACH a CLP

Jedním ze současně nejvýznamnějších legislativních nástrojů využívaných k efektivnímu managementu rizik je Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. nařízení REACH. Cílem tohoto …

více »

Bezpečnostní listy

Tvorba bezpečnostních listů

Dle platné legislativy, konkrétně především nařízení REACH, nařízení Komise (EU) 2015/830 a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, má dodavatel chemických látek a směsí, kt …

více »

Implementace ČSN EN ISO 50 001

Energetický management

Energetický management nabízí komplexní řešení v oblasti hospodaření s energií a současně je řídícím procesem pro zajištění energetických potřeb. V tomto managementu je kladen důraz především na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých …

více »

Ochrana zdraví při práci

Ochrana zdraví při práci je jednou z nejvýznamnějších priorit každého rizikového pracoviště. Při práci s nebezpečnými chemickými látkami je v určitých situacích zapotřebí provést komplexní vyhodnocení zdravotních, ale též environmentálních rizik. Tento požadavek je uk …

více »

Reference

Reference pro oddělení Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti naleznete zde …

více »© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign