O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Provozní měření v energetice

Vybavení

Veškeré vybavení nejen v tomto oddělení, ale i v celém VEC je průběžně modernizováno a doplňováno. V současné době pracujeme s těmito přístroji:

 1. Měření koncentrace plynných emisí CO, NOx, SO2, CO2  – Analyzátory pro kontinuální měření plynných emisí URAS 14 (fa Hartman & Braun),
 2. Měření koncentrace kyslíku O2 – Analyzátor PMA 30 (fa Afriso),
 3. Měření koncentrace sumy uhlovodíků – Analyzátor FID (fa Hartman & Braun),
 4. Zařízení pro odběr a úpravu vzorků (fa M&C),
 5. Jednorázové měření koncentrace TZL a těžkých kovů – kombinované sondy pro jednorázové odběry vzorků odpadního plynu pro stanovení tuhých znečišťujících látek, těžkých kovů a současné měření množství a rychlosti odpadního plynu. Sondy jsou používány v délkách 1,5m; 2,5m a 3,5m.
 6. Aparatura pro odběr analytického vzorku:
  • stanovení těžkých kovů v plynné fázi,
  • stanovení koncentrace PCDD/PFDD a PAH,
  • stanovení koncentrace HCl, HF, NH3

V roce 2009 byl seznam analyzátorů využívaných pro autorizovaná měření emisí rozšířen o multikomponentní plynový analyzátor pro kontinuální měření, využívající při vyhodnocování Fourierovu transformaci (FTIR). Pomocí tohoto přístroje jsme schopni zajistit kontinuální akreditované měření koncentrace plynných emisí CO, CO2, NO, SO2, HCl, HF, CH4, NH3 a dalších složek odpadního plynu jako je H2O, C3H8, NO2, N2O.

V roce 2011 byl seznam používaných metod doplněn o chemiluminis­cenční metodu měření emisí NOx a měření NH3 laserovým analyzátorem. Chemiluminiscenční metoda je referenční metoda měření NOx, která je vyžadována pro ověření přístrojů kontinuálních měření emisí. Laserový analyzátor je využívaný pro přesně stanovení čpavkového skluzu denitrifikačních zařízení a umožňuje stanovení nízkých koncentrací do 50 mg/m3N.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign