O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Provozní měření v energetice

Provozní měření v energetice

VEC dlouhodobě provádí měření účinnosti spalovacích zařízení založené na akreditovaných postupech a další speciální provozní měřeni z oblasti diagnostiky tepelné techniky a spalováni včetně kontinuálního odběru a analýzy plynných emisí ze spalovací komory včetně SO2 a H2O.

Pro analytickou koncovku využíváme spolupráce s dalšími akreditovanými subjekty:

 • CNT VŠB-TU Ostrava,
 • ZUOVA,
 • ALS Laboratory Group.


Odborné služby

Zaměstnanci laboratoře nabízí služby a odborné činnosti v následujících oblastech:

a) Měření plynných a tuhých emisí z energetických zdrojů související s platnou legislativou:

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťování

b) Ověřovací měření přístrojů na kontinuální měření tuhých a plynných znečišťujících látek dle ČSN EN 14 181, rozsah QAL2 a AST

c) Provozní měření v energetice

 • Měření účinnosti

  i. Kotlů

  ii. DeSOx zařízení

  iii. DeNOx zařízení,

 • Kontinuální měření emisí

  i. Čpavkového skluzu a H2O

  ii. HCL, HF

  iii. CS2 a dalších netradičních složek spalin a technologických ply­nů

 • Hg V PLYNNÉ FÁZI – PRVNÍ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign