O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Ekonomické oddělení
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Aktuality Technik měření emisí

19. 7. 2017
Ředitel Výzkumného energetického centra VŠB – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „Technik provozního měření“. .= číst více.

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Provozní měření v energetice

O oddělení

Činnost tohoto oddělení je zaměřena na měření účinnosti spalovacích zařízení založených na akreditovaných postupech a další speciální provozní měření z oblasti diagnostiky tepelné techniky a spalování včetně kontinuálního odběru a analýzy plynných emisí ze spalovací komory včetně SO2 a H2O.

Součástí pracoviště je i autorizovaná a akreditovaná laboratoř VEC v oblasti měření plynných a tuhých emisí v odpadních plynech, vzduchotechnických a vztažných veličin odpadního plynu. Výzkumné energetické centrum je tak držitelem dvou osvědčení:

  • O autorizaci k měření emisí dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
  • O akreditaci č. 1166.3


Realizační tým


Ing. Karel Borovec, Ph.D. tel. 597 323 868
mob. 603 565 922
e-mail: karel.borovec@vsb.cz
Roman Karásek, zástupce vedoucího tel. 597 323 814
mob. 731 401 724
e-mail: roman.karasek@vsb.cz
Miroslav Durčák tel. 597 323 848
mob. 604 180 022
e-mail: miroslav.durcak@vsb.cz
Jakub Michalák tel. 597 323 859
mob. 724 779 311
e-mail: jakub.michalak@vsb.cz
Milan Borovec tel. 597 324 904
mob. 733 677 577
e-mail: milan.borovec@vsb.cz
© 2015 – 2017 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign