O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Provozní měření v energetice

Provozní měření v energetice

O oddělení

VEC je autorizovanou a akreditovanou laboratoří v oblasti měření emisí znečišťujících látek z energetických a technologických zdrojů. Jedná se zejména o koncentrace plynných a tuhých emisí v odpadních plynech, včetně vzduchotechnických a vztažných veličin odpadního plyn …

více »

Autorizace k měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb.

Seznam měřených složek emisí:

  1. Tuhé znečišťující látky,
  2. Oxid siřičitý SO2,
  3. Oxid uhelnatý CO,
  4. Oxidy dusíku NOx,
  5. SO2, CO, NOx, amoniak NH3, methan CH4, chlorovodík HCl, fluorovodík FCl …

více »

Provozní měření v energetice

VEC dlouhodobě provádí měření účinnosti spalovacích zařízení založené na akreditovaných postupech a další speciální provozní měřeni z oblasti diagnostiky tepelné techniky a spalováni včetně kontinuálního odběru a analýzy plynných emisí ze spalovací komory včetně SO …

více »

Reference

Reference pro oddělení Provozní měření v energetice naleznete zde …

více »© 2015 – 2020 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign