O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Projekce

Projekční činnost

Projekční činnost je zaměřena především na projektování energetických celků a systémů. Podle zadání objednavatele zpracováváme veškeré stupně projektové dokumentace.

 1. Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR),
 2. Dokumentaci pro stavební povolení (DSP),
 3. Dokumentaci pro provedení stavby (DPS),
 4. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).

V rámci DUR a DSP zajistíme:
 • studii proveditelnosti a energetický audit,
 • vypracování veškerých nutných průzkumů (geologický, geodetický, radonový, historický, termovizní, apod.)
 • koordinaci před zahájením projektu,
 • komunikaci s dotčenými úřady,
 • potřebná vyjádření ke stavbě,
 • zpracování odborných posudků a oznámení ve vztahu k ochraně ovzduší a životního prostředí (EIA)
 • zpracování požárně-bezpečnostního řešení stavby včetně jejího projednání na HZS,
 • podrobný rozpočet stavby.

V rámci DPS a s realizační části projektu jsme připraveni:

 • upravit konečný projekt dle požadavků zákazníka,
 • autorský dozor (AD),
 • technický dozor investora (TDI),
 • vypracování dokumentace.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign