O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Projekce

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti (předprojektové činnosti) provádíme:

  1. Úvodní studie,
  2. Studie proveditelnosti,
  3. Technicko-ekonomické studie,
  4. Návrh koncepce řešení.

Rozsah a podrobnost vypracovaných studií je přizpůsobena časovým omezením, možnostem a potřebám investora. Tyto posudky jsou nejvyšším stupněm analýzy investičního nebo podnikatelského záměru před vypracováním projektu a zahájením stavby. Uvedené analýzy jsou důležitým dokumentem především u projektů značného finančního rozsahu, kdy slouží k posouzení, zda je daný projekt životaschopným, popř. s jakými ekonomickými výsledky.

Na základě požadavků investora zpracujeme studii, posudek či koncepci na jakýkoliv investiční záměr, ať už se jedná o investici menšího rozsahu, nebo rozsáhlý investiční záměr.

Naše zkušenosti z oblasti energetiky a ekonomiky nám pomáhají nalézt rizika a výhody jednotlivých investičních záměrů, včetně určení ekonomických kritérií a ukazatelů.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign