O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Monitoring obnovitelných zdrojů

Vlastní FVE

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava disponuje několika fotovoltaickými elektrárnami, které jsou provozovány v rámci LDS „lokální distribuční soustavy“ a monitorovány naším dispečinkem 365 dní v roce.Všechny elektrárny máme na našem dispečinku. Z obrázku jsou patrné hranice LDS. Elektrárna o výkonu 350 kWp byla postavena v roce 2010 a elektrárna o výkony 20 kWp byla postavena v roce 2002. Přičemž u dříve postavené elektrárny došlo během let k poklesu výkonu a účinnosti. Nová elektrárna je rozdělena na 4 části a je vybavena možnosti dálkového vypnutí z dispečinku z důvodu principu a podmínek provozování LDS.Během let se fotovoltaická elektrárna dostává do stavu, kdy se blíží ke kritické hranici. V případě, že k tomu dojde, dispečeři některou z elektráren vypnou.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign