O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Monitoring obnovitelných zdrojů

Dispečink a monitoring FVE

Elektrárna je monitorovaná proškolenými techniky, kteří:.

 • Monitorují elektrárnu jako celek (hlavní parametry a internetové spojení s elektrárnou).
 • Monitorují měniče.
 • Monitorují stringy.
 • Komunikují se servisními organizacemi a výrobci měničů.
 • Informují vás o poruchách dle nastavené závažnosti.
 • Vedou deník alarmů (důležité alarmy jsou přístupné na internetu včetně stavů řešení).
 • Vedou provozní deník (alarmy po vyřešení přechází do provozního deníků s popisem jejich příčiny).
 • Vedou plán údržby (revize apod.)
 • Reagují na Vaše podměty.
 • Reportují provoz elektrárny (periodicky reportují odchylky výrob měničů za stanovená období apod.).
 • Provádějí doprovodné činnosti (fakturace, ERU, OTE, aj.).

Všechny tito činnosti probíhají nepřetržitě. Zároveň probíhá průběžné zpracovávání dat a vývoj nových postupů, abychom zajistili, že Vaše elektrárna pracuje opravdu na 100%.


WEBový přístup

Na internetu jsou dostupné, jak aktuální, tak historické informace, alarmy, provozní deník a plánované údržby. Máte tedy neustálou kontrolu včetně helpdesku.


Aktuální přehled stavu FVE

V aktuálním přehledu vidíte provoz elektrárny se všemi navedenými parametry, které upravujeme dle Vašeho přání. Zde si můžete porovnávat výroby, výkony, sledovat účinnosti s osvitem a teplotou, apod.


Provozní deník FVE

Provozní deník obsahuje seznam vyřešených alarmů a jejich příčin včetně vynaložených nákladů na odstranění poruch.Aktuální alarmy na FVE

Dojde-li ke vzniku alarmu, je tento alarm zalogován a dispečer na něj reaguje. Zároveň může být zaveden nový alarm na základě procházení dat z elektrárny a zkušeností. Na internetu je zobrazen nejen aktuální popis alarmu, ale také informace o tom, v jakém stavu je řešení této poruchy.

Takto je majitel FVE informován například o poruše měniče, jeho výměně, nebo odkladu řešení poruchy. Dispečeři zaznamenávají i nahlášené poruchy servisními techniky jako jsou překousané kabely, povolená příchytka, na panelu, vyhořelý rozvaděč apod. 


Souhrnný přehled FVE

Souhrnný přehled zobrazuje hlavní a to především ekonomické přehledy a informace o elektrárně.Plánované údržby na FVE

Některé opravy je třeba dostatečně dopředu naplánovat. Těmito plánovanými údržbami jsou většinou revize, kontroly, sekání trávy a další činnosti.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign