O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Monitoring a optimalizace energií

O systému EnergoGuard

O systému ENERGOGUARD

Systém ENERGOGUARD byl vyvinut na základě dlouhodobých zkušeností našich energetických auditorů, kteří zpracovávají energetické audity a technicko-ekonomické studie větších i menších subjektů.

ENERGOGUARD dnes představuje účinný nástroj energetického managementu ISO 50 001 pro sledování energetické náročnosti a podpory strategického rozhodování.

Pro efektivní provozování energetického managementu jsou přednostně využívána energeticky významná data, kterými lze provádět hodnocení obdobně jako u energetických auditů a studií. Podrobná okamžitá data ze všech měřících přístrojů a dispečinků slouží dispečerům a energetikům ke spolehlivému řízení provozu. Tato data jsou využívána až sekundárně při analýze příčin energetických ztrát a účinností.


Postup nasazení a provozování

Systém ENERGOGUARD je napojen na Vaše systémy obsahující:

 • Energetická data (teplo, pára, elektřina, plyn a další)
 • Výrobní data (množství, objem, plocha, počty, kusy výrobků a další)
 • Klimatická data (teplota, denostupně a další)
 • Různá manuální data (objem, výška, plocha, vytápěná plocha, počet zaměstnanců, fakturační data, podružná měření, výhřevnosti paliv apod.)
Data z těchto systémů jsou automaticky přenášena do ENERGEOGUARDU, kde je realizován systém energetického managementu ISO 50 001 a energetických bilancí v tomto sledu:

Efektivita přínosů

Efektivita systému ENEGOGUARD je umocněna spoluprací všech týmů Výzkumného energetického centra mající stabilní základnu odborníků.


Co Vám umožní používání systému ENRGOGUARD?

1) Top management podniků, představitelé veřejné správy krajů, měst a obcí

 • Dosažení úspory zavedením systému,
 • Předpřipravená manažerská srovnání.

2) Energetici, technici a energetičtí manažeři

 • Možnost bilance energie a zvýšení efektivity procesů,
 • Předpřipravené technické bilance k dispozici.

Co obsahuje plná verze systému ENERGOGUARD?

Plná verze produktu je zpřístupněna za malý licenční poplatek. Software ENERGOGUARD nemusíte instalovat, stačí pouze spustit internetový prohlížeč.

Aplikace je uzpůsobena jak pro manažery, kteří chtějí znát rychle výsledek, tak pro experty, kteří Vám mohou připravit pohledy na výkonnost energetického hospodářství, nebo provádět podrobnou analýzu dat.

Plná verze obsahuje nástroje energetického managementu ISO 50 001:

 • Manažerská hodnocení,
 • Technická hodnocení,
 • Dokumentace.

Plná verze systému ENERGOGUARD také umožňuje:

 • Organizovat bilance a dokumenty dle libosti stejně jako v počítači.
 • Upravovat anebo vytvářet vlastní bilanční pohledy a vkládat grafická schémata.
 • Používat pokročilé funkce (např. časové filtry, podmínky, vlastní výpočty, srovnání intervalů, časové trendy, XY grafy) a podrobně analyzovat a komentovat příčiny nesouladů.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign