O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Monitoring a optimalizace energií

Energetický management pro veřejnou správu měst a obcí

Systém ENERGOGUARD je určen pro ty, kteří chtějí:

 • Spořit náklady za energie, kontrolovat, optimalizovat a plánovat.
 • Účelně využívat dotační tituly.
 • Znát a dodržovat aktuální stav objektů, technologií a potenciálu úsporných opatření.
 • Rozhodovat se správně podle energetických dat (teplo, elektřina, pára, plyn a voda).
 • Kontrolovat opodstatněné užití energií v místech spotřeby dle typů objektů, charakteru provozování, použitích technologií, klimatických podmínek a volných dnů.
 • Optimalizovat spotřeby vzhledem ke stanoveným normativům a vytyčeným cílům.
 • Zapojit a motivovat zaměstnance ke snižování energetické náročnosti.
 • Mít efektivní energetickou koncepci s výhledem do budoucna.
 • Zavést účinný systém a procesy hospodaření s energiemi dle normy ISO 50 001.
 • Včas obnovovat technologie vzhledem k jejich stavu a na základě pravidelných technickoekono­mických propočtů.
 • Sledovat nové trendy a podle nich aktualizovat plá­ny.

Zdroje dat pro systém ENERGOGUARD

 1. Fakturační a podružná měřidla příspěvkových organizací.
 2. Systémy měření a regulace, např. řídicí systém na kotelně nebo na dispečinku.
 3. Fakturační a podružná měřidla v bytových domech.
 4. Měřidla ve výměníkových stanicích.
 5. IT systémy mající údaje o výrobě.
 6. Ruční opis měřidel.

Co Vám systém ENERGOGUARD umožňuje?

 1. Vhodný nástroj pro zavádění:
  1. Energetického managementu pro veřejnou správu,
  2. Energetického managementu pro města a obce,
  3. Energetického managementu pro kraje,
  4. Energetického managementu pro municipality.
 1. Monitoring a optimalizaci:
  1. městských a krajských úřadů,
  2. příspěvkových organizací,
  3. budov a administrativních budov,
  4. veřejného osvětlení,
  5. škol a školek,
  6. sportovních areálů,
  7. knihoven,
  8. divadel, kin a musejí,
  9. výměníkových a předávacích stanic,
  10. kotelen.

Tři kroky k úspěchu se skládají z:

 1. Zavedení systému energetického managementu ISO 50 001.
 2. Používání internetového software ENERGOGUARD, který umožňuje realizaci energetického managementu ISO 50 001 a bilanční analýzy včetně centralizace dokumentace (např. energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, rozvody energií, faktury, seznamy měřících míst, rozvody).
 3. Procesu neustálého zlepšování a navrhování úsporných opatření, která jsou prováděna ve spolupráci s odborníky z oddělení Energetických auditů a studií a z oddělení Projekční činnosti.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign