O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Monitoring a optimalizace energií

Energetický management pro teplárny a elektrárny

Systém ENERGOGUARD je určen pro ty, kteří chtějí:

 • Zvýšit efektivitu.
 • Optimalizovat procesy.
 • Průběžně sledovat, optimalizovat a vykázat KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

Postup nasazení a provozování

Systém ENERGOGUARD je napojen na Vaše systémy obsahující:

 • Energetická data (teplo, pára, elektřina, plyn a další)
 • Výrobní data (množství, objem, plocha, počty, kusy výrobků a další)
 • Klimatická data (teplota, denostupně a další)
 • Různá manuální data (objem, výška, plocha, vytápěná plocha, počet zaměstnanců, fakturační data, podružná měření, výhřevnosti paliv apod.)

Data z těchto systémů jsou automaticky přenášena do Systému ENERGOGUARD, který umožňuje:

 1. Výpočet kombinované výroby elektřiny a tepla, tzv. KVET, a to i v průběhu daného měsíce před uzávěrkou.
 2. Energetické bilancování včetně přepočtů a entalpických výpočtů.

Tři kroky k úspěchu se skládají z:

 1. Používání internetového software ENERGOGUARD, který umožňuje realizaci energetického managementu ISO 50 001 a bilanční analýzy včetně centralizace dokumentace (např. energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, rozvody energií, faktury, seznamy měřících míst, rozvody).
 2. Procesu neustálého zlepšování a navrhování úsporných opatření, která jsou prováděna ve spolupráci s odborníky z oddělení Energetických auditů a studií a z oddělení Projekční činnosti.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign