O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Monitoring a optimalizace energií

Energetický management pro průmyslové podniky

Systém ENERGOGUARD je určen pro ty, kteří chtějí:

 • Spořit náklady za energie, kontrolovat, optimalizovat a plánovat.
 • Mít konkurenční výhodu ze znalosti energetické náročnosti na produkt.
 • Včas obnovovat a zavádět nové a výhodnější technologie.
 • Účelně využívat dotační tituly.
 • Rozhodovat se správně podle energetických dat, tzn. podle znalosti skladby energií a jejich využití v technologickém procesu.
 • Mít vypovídající manažerská a technická vyhodnocení provozu.
 • Zavést účinný systém a procesy hospodaření s energiemi.
 • Zavést energetický management podle normy ISO 50 001.
 • Zapojit a motivovat zaměstnance ke snižování energetické náročnosti.
 • V průběhu zúčtovacího období sledovat výkaznictví KVET a provádět optimalizační zásahy.

Zdroje dat pro systém ENERGOGUARD

 1. Systémy měření a regulace, např. řídicí systém na kotelně nebo na dispečinku.
 2. Výrobní „MES“ systémy a IT systémy mající údaje o výrobě.

Tři kroky k úspěchu se skládají z:

 1. Zavedení systému energetického managementu ISO 50 001.
 2. Používání internetového software ENERGOGUARD, který umožňuje realizaci energetického managementu ISO 50 001 a bilanční analýzy včetně centralizace dokumentace (např. energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, rozvody energií, faktury, seznamy měřících míst, rozvody).
 3. Procesu neustálého zlepšování a navrhování úsporných opatření, která jsou prováděna ve spolupráci s odborníky z oddělení Energetických auditů a studií a z oddělení Projekční činnosti.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign