O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Energetické audity a studie

Průkaz energetické náročnosti (PENB)


Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) standardně provádíme dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a přehledné vyhodnocení domu z hlediska spotřeby jednotlivých energií (vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody a osvětlení).
 

Povinnost zpracovat PENB

Povinnost zpracovat PENB ukládá zákon č. 406/2000, o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.):

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen opatřit si PENB:

  • Při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov
  • Při užívání budovy orgánem veřejné moci (od 1.7.2015) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
  • Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • Při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

Dále jsou stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků povinni oznámit ministerstvu zpracování PENB kvalifikovanou osobou (včetně předložení certifikátu kvalifikované osoby), na vyžádání předložit vypracovaný PENB ministerstvu nebo Státní energetické inspekci a v případě vniklé povinnosti umístit PENB v budově podle prováděcího právního předpisu.


© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign