O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Energetické audity a studie

O oddělení

Činnost týmu „Energetické audity a studie“ spočívá především v identifikaci energetických úspor, návrhu opatření pro energetické úspory a vyčíslení investičních nákladů těchto opatření, včetně ekonomického hodnocení a určení doby návratnosti.

Do současné doby tým zpracoval více jak 70 energetických auditů, přes 50 technicko-ekonomických studií a studií proveditelnosti, přes 90 průkazů energetické náročnosti budov a více jak 30 energetických posudků.

Investiční náročnost realizovaných projektů v rámci energetických auditů a studií v posledních 3 letech přesáhla 1 300 mil. K, kdy přes 420 mil. Kč činily získané dotace v rámci různých dotačních titulů.
 

Realizační tým


Ing. Michal Žlebek tel. 597 324 921
mob. 732 851 553
e-mail: michal.zlebek@vsb.cz
Ing. Ondřej Šenkyřík tel. 597 324 917
mob. 731 664 260
e-mail: ondrej.senkyrik@vsb.cz
Ing. Miroslav Kyjovský tel. 597 324 946
mob. 602 369 949
e-mail: miroslav.kyjovsky@vsb.cz
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign