O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Energetické audity a studie

Energetické studie

Na základě požadavků objednatele zpracujeme studii proveditelnosti na jakýkoliv investiční záměr, ať už se jedná o investici menšího rozsahu, nebo rozsáhlý investiční záměr. Naše zkušenosti především z oblasti energetiky a ekonomiky nám pomáhají nalézt rizika a výhody jednotlivých investičních záměrů, včetně určení jejich životaschopnosti.


Co je energetický studie?

Energetická studie (studie proveditelnosti) je většinou nejvyšším stupněm analýzy investičního, nebo podnikatelského záměru. Studie proveditelnosti je důležitým dokumentem především u projektů značného finančního rozsahu k posouzení skutečnosti, zda je daný projekt vůbec životaschopný, popř. s jakými ekonomickými výsledky.


Povinnost zpracovat studii proveditelnosti

Povinnost zpracovat studii proveditelnosti mají fyzické a ostatní právnické osoby žádající o:

 • státní dotaci v rámci jednotlivých dotačních programů
 • nezávislé posouzení plánovaných investičních záměrů, zejména více finančně náročných
 • návrh optimálního způsobu realizace jednotlivých investičních záměrů

Přínosy studie proveditelnosti

1) snížení nákladů na energie
2) snížení rezervované kapacity pro dodávky energií
3) snížení spotřeby energií (el. energie, teplo, zemní plyn)
4) možnost využití odpadního tepla
5) možnost využití obnovitelných zdrojů energie
6) možnost získání příspěvků k ceně elektřiny (kombinovaná výroba el. energie a tepla = KVET)
7) snížení produkce emisí (snížení nákladů na emisní povolenky)


Forma zpracování studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je zpracována v písemné formě s těmito výstupy:

 • Identifikační údaje
 • Popis výchozího stavu
 • Návrhy variant řešení daných technologií
 • Ekonomická analýza navržených variant
 • Výběr optimální varianty – technické řešení
 • Environmentální vyhodnocení
 • SWOT analýza doporučeného projektu
 • Časový plán projektu
 • Závěrečné zhodnocení – závazné výstupy
 • Závěrečné doporučení
 • Přílohy
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign