O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Energetické audity a studie

Energetické audity

Zpracování energetického auditu s garancí akreditovaného energetického auditora patří již delší dobu k našim standardním službám. Na základě požadavků objednatele zpracujeme energetický audit na jakýkoliv funkční celek, ať už se jedná pouze o jednu budovu, výrobní technologii, nebo celé výrobní areály a funkční celky typu nemocnice, škola, apod. Naše zkušenosti především z oblasti energetiky a ekonomiky nám pomáhají nalézt co nejvyšší potenciál úspor jednotlivých funkčních celků, včetně jejich ekonomického uplatnění v praxi

Co je energetický audit?

Energetický audit slouží k získání podrobných údajů o energetickém hospodaření daného objektu, výrobního areálu, či funkčního celku. Při zpracování energetického auditu je prováděna jejich analýzu a je poukazováno na nedostatky, ať už patrné na první pohled či na nedostatky skryté.

Součástí auditu je rovněž nalezení možností úspor energie spolu s návrhy jejich realizací a ekonomickým hodnocením (ocenění a návratnost vynaložených prostředků). 

Povinnost zpracovat energetický audit

Povinnost zpracovat energetický audit ukládá zákon č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015), především větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu jsou upravovány vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Rozhodující kritériem pro zpracování energetického auditu je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem organizace (IČ).

Povinnost zpracovat energetický audit mají:

 • organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 1 500 GJ/rok
 • fyzické a ostatní právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ/rok

Přínosy energetického auditu

1) snížení nákladů na energie

2) snížení rezervované kapacity pro dodávky energií

3) snížení spotřeby energií (el. energie, teplo, zemní plyn)

4) možnost využití odpadního tepla

5) možnost využití obnovitelných zdrojů energie

6) možnost získání příspěvků k ceně elektřiny (kombinovaná výroba el. energie a tepla = KVET)

7) snížení produkce emisí (snížení nákladů na emisní povolenky)


Forma zpracování energetického auditu

Energetický audit je zpracován v písemné formě s těmito výstupy:

 • Identifikační údaje
 • Popis výchozího stavu
 • Zhodnocení výchozího stavu
 • Návrh opatření ke snížení spotřeby energie
 • Varianty z návrhu jednotlivých opatření
 • Výběr optimální varianty
 • Ekonomická analýza
 • Environmentální vyhodnocení
 • Závěrečné zhodnocení – závazné výstupy
 • Evidenční list
 • Přílohy
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign