O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Energetické audity a studie

Dotace z Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, poskytnul Výzkumnému energetickému centru při Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava dotaci ve výši 1 500 000,– Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu ,,Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologi‘‘.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign