O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Bezpečnost paliv a technologií

Výzkum a vývoj

Výzkumné oblasti i zaměření výzkumu jsou rozvíjeny ze čtyř různých pohledů: termodynamiky, chemické kinetiky, fluidní dynamiky a transportních jevů. Členové řešitelského týmu v rámci řešení předchozích projektů vytvořili výzkumnou kapacitu, která je schopna identifikovat a řešit problémy základního výzkumu souvisejících s bezpečností výroby, skladováním, přepravou a využíváním paliv včetně paliv netradičních, kombinovaných nebo připravovaných z odpadů či obnovitelných zdrojů. Tým je zaměřen jak na chování paliv jako takových (požárně-bezpečnostní charakteristiky, fyzikální i chemická rizika atd.), tak na proces jejich transformace a využití (nebezpečnost meziproduktů a produktů spalování, procesní bezpečnost při transformaci paliv a výrobě energie a další). Z hlediska odborných výsledků je tým za poslední 2 roky autorem řady publikací v recenzovaných i odborných impaktovaných periodicích.


Výzkumné oblasti

 • Analýza experimentálních faktorů ovlivňujících určení výbuchových parametrů
 • Výzkum modelovacích nástrojů využitelných v oblasti výbuchů směsí paliv se vzduchem
 • Experimentální ověřování limitů hořlavosti a výbušnosti
 • Vytváření bezpečnostní databáze výbuchových parametrů

Zaměření výzkumu

 • Paliva (chování paliv za definovaných experimentálních podmínek)
 • Energie (formy iniciačních energií výbuchových procesů)
 • Bezpečnost (fyzikálně-chemické parametry ovlivňující bezpečnost paliv)
 • Čistota ovzduší (cesta vzniku a přeměny hlavních a dílčích polutantů)

Publikační činnost

 • SKŘÍNSKÝ, J. Výbuchové parametry směsí: etanol-etylacetát-vzduch. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2017, roč. 10, č. 1. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/…-program-osh. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ, J.; JOCHYMEK, O. Vizualizace následků úniků nebezpečných chemických látek. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2017, roč. 10, č. 1. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/…ickych-latek. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ, J. Výbuchové parametry nebezpečných chemických látek – směs plynů vznikající zplyňováním biomasy. TZB-info. Dostupný z: http://www.tzb-info.cz/t.py?…. ISSN 1801–4399
 • PEER, V., FRIEDEL, P., SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J. Výzkumná zplyňovací technologie s autotermním generátorem. TZB-info / Energetika. Dostupný z: http://energetika.tzb-info.cz/…-generatorem
 • Skřínský, J., VEREŠ, J., PETRÁNKOVÁ-ŠEVČÍKOVÁ, S. Experimental study on the autoignition characteristics of water-methanol-diesel mixtures. Inzynieria Mineralna, 39 (1), 2017, pp. 153–158. Dostupný z: http://www.potopk.com.pl/archiwum.html
 • VEREŠ, J., SKŘÍNSKÝ, J. Experimental research of flammability and explosion parameters of binary gas mixtures in 1 m3 (2016) Chemical engineering Transactions, 52, pp. 1273–1278.Dostupný z WWW: <https://www.scopus.com/…d/record.uri?…>.
 • VEREŠ, J., SKŘÍNSKÝ, J. Effect of experimental conditions on measuring autoignition temperature of Met-OH and Et-OH binary mixtures (2016) Chemical Engineering Transactions, 52, pp. 1267–1272. Dostupný z WWW: <https://www.scopus.com/…d/record.uri?…>.
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., PEER, V., FRIEDEL, P., TRÁVNÍČKOVÁ, J., DALECKÁ, A.: Explosion parameters of Coke oven gas in 1 m3 explosion chamber (2016) Chemical Engineering Transactions, 53, pp. 7–12. Dostupný z WWW: <https://www.scopus.com/…d/record.uri?…>.
 • VEREŠ, J., SKŘÍNSKÝ, J., TRÁVNÍČKOVÁ, J., DALECKÁ, A., PETRÁNKOVÁ-ŠEVČÍKOVÁ, S: Autoignition temperature of 1-pentanol and Its binary mixtures with water (2016) Chemical Engineering Transactions, 53, pp. 43–48. Dostupný z WWW: <http://scitation.aip.org/…63/1.4953750>.
 • MAHIN, J., SKŘÍNSKÝ, J. Determination of explosion characteristics of fuels/air mixtures: polymonial approximations. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 1–2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/…-charac.html>. ISSN 1803–3687
 • MOTTET, P., SKŘÍNSKÝ, J. Modelling of dense and neutral gas dispersions: LPG, methane and methanol. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 1–2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/…ersions.html>. ISSN 1803–3687
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., PETRÁNKOVÁ-ŠEVČÍKOVÁ, S: Flashpoint prediction for ternary mixtures of alcohols with water for CFD simulation of unsteady flame propagation during explosion (2016) AIP Conference Proceedings, 1745, pp. 020056–1–020056–6. Dostupný z WWW: <http://scitation.aip.org/…63/1.4953750>.
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., PEER, V., FRIEDEL, P. Explosion characteristics of methane for CFD modeling and simulation of turbulent gas flow behavior during explosion (2016) AIP Conference Proceedings, 1745, pp. 020057–1–020057–6. Dostupný z WWW: <http://scitation.aip.org/…63/1.4953751>.
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., TRÁVNÍČKOVÁ, J., DALECKÁ, A. Explosions caused by corrosive gases/vapors (2016) Materials Science Forum, 844, pp. 65–72. Dostupný z WWW: <https://www.scopus.com/…d/record.uri?…>.
 • SKŘÍNSKÝ, J., DOLNÍČEK, P., SKŘÍNSKÁ, M., MAREK, J., LUKEŠOVÁ, P.: Flashpoint Prediction for Binary Mixtures of Alcohols with Water in Order to Improve their Safety (2015) Chemical Engineering and Technology, 38 (4), pp. 727–733. Dostupný z WWW: <https://www.scopus.com/…d/record.uri?…>.
 • SKŘÍNSKÁ, M., SKŘÍNSKÝ, J., DOLNÍČEK, P., LUKEŠOVÁ, P., PŘICHYSTALOVÁ, R., SERAFINOVÁ, C.: BLEVE CASES, CAUSES, CONSEQUENCES, AND PREVENTION (2015) Materials Science Forum, 811, pp. 91–94. <https://www.scopus.com/…d/record.uri?…>
 • SKŘÍNSKÁ, M., SKŘÍNSKÝ, J., DOLNÍČEK, P., LUKEŠOVÁ, P., MAREK, J. Mathematical prediction of binary mixtures flash-points (2015) International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 9, pp. 128–132. Cited 1 time. Dostupný z WWW: <https://www.scopus.com/…d/record.uri?…>.
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., TRÁVNÍČKOVÁ, J., DALECKÁ, A. Theoretical analysis of explosion behavior for CO/O2/N2, CO/O2/N2/H2O and CO/O2/N2/CO2 mixtures. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], (2015), roč. 8, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/…ehavior.html>. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., PEER, V., FRIEDEL, P. Explosion characteristics of syngas mixtures at elevated temperatures and pressures. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], (2015), roč. 8, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/…ristics.html>. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., TRÁVNÍČKOVÁ, J., DALECKÁ, A. Maximum explosion pressure of H2/O2/N2 mixture at various initial pressures. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], (2015), roč. 8, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/…plosion.html>. ISSN 1803–3687.
 • SKŘÍNSKÝ, J., VEREŠ, J., TRÁVNÍČKOVÁ, J., DALECKÁ, A. Explosion chracteristics of methane at elevated initial temperatures. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], (2015), roč. 8, č. 2–3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/…cterist.html>. ISSN 1803–3687.
© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign