O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Bezpečnost paliv a technologií

Odborné služby

Zaměstnanci laboratoře nabízí odborné činnosti v následujících oblastech:

1. Stanovení výbuchových parametrů prachových disperzí

 1. maximálního výbuchového tlaku (EN 14034–1),
 2. maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (EN 14034–2),
 3. dolní meze výbušnosti (EN 14034–3),
 4. mezní koncentrace kyslíku (EN 14034–4).

2. Stanovení výbuchových parametrů hořlavých plynů a par

 1. mezí výbušnosti (EN 1839),
 2. maximálních výbuchových parametrů plynů (EN 13673–1–2),
 3. mezní koncentrace kyslíku (EN 14756).

3. Stanovení výbuchových charakteristik prachů/plynů/par kapalin z posuzované technologie včetně odběru vzorku

 1. mezí výbušnosti (EN 14034–3, EN 1839),
 2. maximálních výbuchových parametrů (EN 14034–1–2, EN 13673–1–2),
 3. limitního obsahu kyslíku (EN 14034–4, EN 14756),
 4. mezní koncentrace kyslíku (EN 14756).

4. Stanovení požárně technických charakteristik kapalin, plynů a par podle direktivy ES č.92/69/EEC

 1. bodu vzplanutí kapalných látek (metoda A.9),
 2. hořlavosti tuhých látek (metoda A.10),
 3. hořlavost plynů (metoda A.11)
 4. hořlavosti látek reagujících s vodou za vývinu plynů (metoda A.12)
 5. pyroforických vlastností tuhých látek (metoda A.13)
 6. bodu samozápalu kapalin (metoda A.15)
 7. relativní teploty samozápalu pevných látek (metoda A.16)

METODY 1–3 a 4a, 4f OD ROKU 2016 TAKÉ NABÍZÍME AKREDITOVANĚ!

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign