O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Pracoviště > Bezpečnost paliv a technologií

O laboratoři

Od počátku systematického vědeckého studia výbuchů plynných a prachových disperzí se pro stanovení výbuchových parametrů používaly zařízení o objemu do 20-L a výbuchové parametry se stanovovaly za standardních zkušebních podmínek.

Dnes je však v průmyslu stále více žádoucí vědecky pracovat v oblastech velkých objemů a to i nad 1000-L. Většina průmyslových procesů také probíhá za nestandardních podmínek tj. zvýšených teplot a tlaků. My jsme v návaznosti na tento trend navrhli prototyp 1024-L otápěného výbuchového autoklávu, který slouží jako most mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem. Zároveň využívá možnosti velice dobře definovaného testování v laboratorních podmínkách. Naše varianta výbuchového autoklávu umožňuje studovat od množství stejných jako standardní 20-L přístroje až po množství 50× větší s možností měnit prostorové a časové koncentrační poměry mezi hořlavou látkou a oxidačním prostředkem a využít různé varianty iniciačních zdrojů od chemických, přes tepelné až po elektrické a to vše za fyzikálně vyšších počátečních teplot uvnitř autoklávu.

Nebezpečí výbuchů je spojeno s řadou technologických zařízení základního i průmyslového výzkumu souvisejících s bezpečností výroby, skladováním, přepravou a využíváním paliv včetně paliv netradičních, kombinovaných nebo připravovaných z odpadu či obnovitelných zdrojů. V souvislosti s tím naše laboratoř disponuje také 20-l výbuchovým autoklávem poskytující přesné výsledky, které lze v případě nutnosti korigovat výsledky z 1000-L.Našim cílem je podpora spolupráce v různých státech jak v oblasti průmyslové, tak ve výzkumu a vývoji v oblasti studia elementárních procesů výbuchů. Návrh autoklávu reaguje na současné a předpokládané budoucí trendy v České republice i ve světě. Proto jsme vyvinuly tělo autoklávu tak, aby bylo možné jej přizpůsobovat i těm nejnáročnějším požadavkům průmyslu a vědeckým projektům.

Výsledky našeho výzkumu směřují např. k výrobě efektivnějších iniciačních zdrojů, která podnikům umožní kontrolovaněji a účinněji stanovit výbuchové parametry. Toto zařízení je uzpůsobeno pracovat s velkým množstvím a různými typy zkoušených materiálů. Dokáže přeměňovat energii výbuchu na vzácné výbuchové parametry.V rámci světa se jedná o ojedinělý projekt.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign