O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > O nás

Struktura a status


Výzkumné energetické centrum je vysokoškolským ústavem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b), ve smyslu § 34 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů a čl. 24 odst. 3 písm. b) Statutu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.


Statut Výzkumného energetického centra

Statut Výzkumného energetického centra je možné stáhnout zde

Zařazení VEC v rámci VŠB – TUOOrganizační schéma VEC

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign