O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > O nás

O nás

O nás

O nás


Výzkumné energetické centrum (VEC) vzniklo 2. března 1999 za podpory vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a účelové dotaci MŠMT ČR na projekt „Využití energetických zdrojů“ v rámci programu „Posílení výzkumu na vysokých š …

více »

Struktura a status


Výzkumné energetické centrum je vysokoškolským ústavem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b), ve smyslu § 34 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých …

více »

Důležité odkazy

Projekt na podporu rozšíření energetického využívání biomasy

http://www.biomasa-info.cz – Podpora lokálního vytápění biomasou, „Konzultační centrum biomasa“


Projekt na podporu inovací zdrojů na vytápění malých a středních výkonů

http://www.iczt.cz – T …

více »© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign