Motto: Spolehlivě dostupná energie je základním kamenem moderní společnosti.