O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Centrum INEF

Výsledky projektu

Patenty


Způsob výroby plynu z alespoň částečně zplynitelného pevného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu.
Původce vynálezu: Najser Jan, Ochodek Tadeáš.
Úřad průmyslového vlastnictví Praha ČR. Patent č. 304091. Praha 5.9.2013
 

Užitný vzor


OCHODEK T., KOLONIČNÝ J., HORÁK J., KRPEC K. Automatický kondenzační kotel pro spalování biomasy s vysokou vlhkostí. Úřad průmyslového vlastnictví Praha ČR, 2013. Užitný vzor č. 25851
 

Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI


 • HOPAN, F., JANKOVSKÁ, Z., HORÁK, J. Determination of kinetic parameters of pulverized coal in drop tube test facility. Rynek energii, 2012, roč. 103, č. 6 (103) – 2012, s. 113–118. ISSN 1425–5960
 • BURYAN, P., HORÁK, J., JANKOVSKÁ, Z., HOPAN, F., KRPEC, K., KUBESA, P. Vývoj hořlavých plynů ze skládkování komunálních odpadů. Chemické listy, 2013, roč. 8, č. 605–672, s. 655–658.
 • HORÁK, J., JANKOVSKÁ, Z., STRAKA, F., BURYAN, P., KUBESA, P., HOPAN, F., KRPEC, K. Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 6, s. 502–509.
 • PŘICHYSTALOVÁ, R., SIKOROVÁ, L., KREJSOVÁ, H., DANIHELKA, P. Implementace a problematické aspekty nařízení REACH. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 146–150.
 • BRZICOVÁ, T., LOCHMAN, I., DANIHELKA, P., LOCHMANOVÁ, A., LACH, K., MICKA, V. Immunological assays as an opportunity of assessment of health risks of airborne particle mixture including nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series, 2013, 429 (1), art. no. 012032
 • BEŇOVÁ, E., KOUDELKOVÁ, J., PROKOP, P., DANIHELKA, P. The Analysis of the Risks of the Firedamp Leakage at the Ostrava-Karvina Mine District. Acta Montanistica Slovaca, 2012, roč. 17, č. 2, s. 85–92.
 • ŠULC, J., ŠTOJDL, J., RICHTER, M., POPELKA, J., SVOBODA, K., SMETANA, J., VACEK, J., SKOBLJA, S., BURYAN, P., Biomass waste gasification – Can be the two stage process suitable for tar reduction and power generation?. Waste Management, 2012 32 (4), PP. 692–700.
 • MARKIEWICZ, D., SZYMANEK, A., SZYMANEK, P., OCHODEK, T. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I. Dodatek surowego wodorowęglanu sodu. Przemysł Chemiczny, Lista fliladelfijska. 5, 2013

Prototypy, funkční vzorky, certifikované metodiky a další obdobné výsledky


 • HORÁK, J., MARTINÍK, L., KRPEC, K., OCHODEK, T., KOLONIČNÝ, J. Hořák pro spalování vlhké biomasy. 2013. Funkční vzo­rek
 • HORÁK, J., MARTINÍK, L., KRPEC, K., OCHODEK, T., KOLONIČNÝ, J. Kondenzační jednotka pro automatický kotel na biomasu. 2013. Funkční vzo­rek
 • HORÁK, J., HOPAN, F. Systém pro dávkování monodisperzního vzorku uhlí do pádové trubky. 2012. Funkční vzo­rek
 • MIKUNDA, J., KRPEC, K., HORÁK, J. Teplovodní kotel Ecomax 24-FV. 2012. Funkční vzo­rek
 • HOPAN, F., KRPEC, K. Aparatura pro odběr ultrajemných prachových částic ze spalin. 2012. Funkční vzo­rek
 • KUBESA, P., HORÁK, J., HOPAN, F., KRPEC, K. Stacionární systém ředění spalin. 2012. Funkční vzo­rek
 • KUBESA, P., HORÁK, J., HOPAN, F., KRPEC, K. Systém pro odvod a ředění spalin s regulovaným ředícím poměrem. 2012. Funkční vzo­rek
 • KUBESA, P., HORÁK, J., HOPAN, F., KRPEC, K. Systém pro odvod a ředění spalin s filtrací ředícího vzduchu HEPA filtrem. 2012. Funkční vzo­rek
 • NAJSER, J., PEER, V. Stabilizační hořák pro spalování energoplynu. 2012. Funkční vzo­rek
 • HOPAN, F., HORÁK, J. Metodika pro stanovení úbytkových křivek na experimentálním zařízení „pádová trubka“. 2012
 • NAJSER, J. Energetický zdroj. 2012. Funkční vzorek
 • NAJSER, J., CHŁOND, R. Přístroj na stanovení vlhkosti plynů. 2012. Funkční vzo­rek
 • NAJSER, J., CHŁOND, R. Adaptivní regulátor topných hadic. 2012. Funkční vzo­rek
 • NAJSER, J., PEER, V. Laboratorní zplyňovací jednotka. 2012. Funkční vzo­rek
 • HOPAN, F., HORÁK, J., KRPEC, K. VECO 007 – Stanovení účinnosti vzorkování monitoru aerosolu (gravimetrická metoda). 2012
 • DURČÁK, M., KARÁSEK, R., BOROVEC, K., DEJ, M. Držák absorbérů. 2012. Funkční vzo­rek
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T., HORÁK, J. Indikátor emise PM2,5 na obyvatele v českých krajích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T., HORÁK, J. Indikátor emise PM2,5 na plochu zástavby v českých krajích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., HORÁK, J., CHŁOND, R. Indikátor emise PM2,5 na obyvatele v polských vojvodstvích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., HORÁK, J., CHŁOND, R. Indikátor emise PM2,5 na plochu zástavby v polských vojvodstvích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T. Roční emise prachu PM2,5 v obcích ve všech krajích a vojevodstvích v příhraniční oblasti ČR-PL hranice. 2012. Mapa
 • KOLONIČNÝ, J., OCHODEK, T., HORÁK, J. Suma faktoru emise PM2,5 na obyvatele a plochu zástavby v českých krajích u ČR-PL hranice. 2012. Mapa

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign