O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Regionální a výukové centrum REACH
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Regionální a výukové centrum REACH Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Centrum INEF

O projektu „Centrum INEF“

Inovace pro efektivitu a životní prostředí

Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01­.0036

Výstavba Centra „Inovace pro efektivitu životního prostředí“ byla financována z dotace poskytnuté z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 – 2013. Prioritní osa: 2. Regionální VaV centra, Oblast podpory: 2.1 Regionální VaV centra, v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů.

Výzkumnému energetickému centru bylo potvrzeno poskytnutí dotace MŠMT ČR jako poskytovateli dotace a zároveň jako Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Výše této dotace na realizaci tohoto projektu činila 170.852.50,– Kč, z čehož příspěvek EU činil 85% a příspěvek ze státního rozpočtu činil 15%.


Popis projektu

Cílem projektu je podpora výzkumu a inovací v oblasti zařízení pro výrobu tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) při použití tuhých paliv, zejména biomasy, v menších decentralizovaných jednotkách a dále vývoj nových prvků technologií pro zplyňování biomasy včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Součástí těchto aktivit je bezpečnost zařízení i používaných paliv s rozšířením na bezpečnost výroby energie i u dalších energetických zařízení.

Účelem projektu Centra INEF je rozšíření výzkumných, vývojových a inovačních kapacit Výzkumného energetického centra (VEC) na úrovni obvyklou pro špičkové regionální výzkumné a vývojové centrum.


Datum zahájení projektu 01/2009
Datum realizace projektu 01/2010
Datum ukončení projektu 03/2014


Řízení projektu

Výkonný ředitel: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, e-mail: tadeas.ochodek@vsb.cz

Administrátor: Ing. Jan Koloničný, Ph.D.,e-mail: jan.kolonicny@vsb.cz


Technologický pavilon

Centrum INEF je umístěno ve Výzkumném energetickém centru v nově vystavěném technologickém pavilonu, který byl slavnostně otevřen v závěru roku 2012. Stěžejní technologií v tomto pavilonu je zplyňovací jednotka s výrobou kapalných biopaliv procesem Fischer-Tropsch. zkušebna i přilehlé laboratoře jsou stále průběžně vybavovány experimentální technikou.© 2015 – 2018 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign