O nás
Kontakty a mapy
Centrum INEF
Výzkum a vývoj
Pracoviště
Energetické audity a studie
Projekce
Monitoring obnovitelných zdrojů
Monitoring a optimalizace energií
Provozní měření v energetice
Bezpečnost paliv a technologií
Zkušebna kotlů
Zplyňování
Školení a semináře
Kariéra
Aktuality - nové!!

Edukativní show Smokeman
zasahuje

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkušebna kotlů Provozní měření v energetice Energetické audity a studie Zplyňování Projekce Výzkum a vývoj Bezpečnost paliv a technologií Monitoring a optimalizace energií Monitoring obnovitelných zdrojů Smokeman

Domů > Aktuality - nové!!

Ocenění TA ČR

Komise z odborníků, vědců a výzkumníků spolupracujících s Technologickou agenturou ČR vyhodnotila projekt Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích č. TB040MZP016 jako nejlepší ve své kategorii pro udělení ceny TA ČR 2019. Slavnostní vyhlášení a předání Ceny TA ČR se uskuteční 14. listopadu v Praze.

© 2015 – 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign